Suomen Teatterit ry

Suomen Teatterit ry (STEFI) on suomalaisten ammattiteattereiden
edunvalvonta- ja työnantajajärjestö, joka työskentelee jäsenteattereidensa toimintaedellytysten
turvaamiseksi ja hyvän teatterin tekemisen mahdollistamiseksi Suomessa.

Valokeilassa

Twitter

Joensuun kaupunginteatteri hakee kuiskaaja-tarpeistonhoitajaa osa-aikaiseen työsuhteeseen. Hakuaikaa on 14.8. asti.

#teatteri

https://www.joensuunteatteri.fi/yleinen/avoimet-tyopaikat-kuiskaaja-tarpeistonhoitaja

Esittävän taiteen toimijoille on julkaistu yhteiset viranomaisohjeita täydentävät korona-ajan turvallisuusohjeistukset, jotka on tarkoitettu koko kentän vapaaseen käyttöön. #esittavataide #poikkeusaika

http://www.suomenteatterit.fi/covid-19

Min. Hanna Kosonen on myöntänyt kulttuurin ja taiteen toimijoille koronaviruskriisistä selviämiseen lähes 21 miljoonaa. Min. @KosonenHanna: ”On tärkeää, että voimme auttaa toimijoita selviämään vaikeiden korona-aikojen yli.”

#koronafi #avustukset

https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kulttuurille-ja-taiteelle-korona-avustuksina-lahes-21-miljoonaa