VOS-uudistus

Uutisia ja taustatietoa valtionosuusjärjestelmän uudistukseen liittyen:

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 25.8.2016 työryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella ehdotus museoiden, teattereiden (ml. tanssi ja sirkus) ja orkestereiden rahoitusjärjestelmän uudistamiseksi.

Ajankohtaista:

Hallituksen kehysriihestä varoja seuraavalle hallituskaudelle VOS-uudistuksen osittaiseen käynnistämiseen

Suomen Teatterit ry vaatii esittävien taiteiden valtionosuusuudistusta toteutettavaksi

Esitys VOS-uudistukseksi:

Esittävän taiteen ja museoiden valtionrahoituksen uudistaminen

Työryhmän esitys uudistukseksi julkistettiin tammikuussa 2018. Työryhmän esiteltyä mietintönsä ministeri Terholle uudistusesitys lähetettiin laajalle lausuntokierrokselle joka päättyi maaliskuussa. Jätettyihin lausuintoihin voi tutustua lausuntopalvelussa.

Keräsimme paketin esittävää taidetta esityksessä koskevista muutosehdotuksista:

VOS-alojen rahoitusuudistus: keskeisiä linjauksia ja huomioitavaa

Lisärahoitustarve:

Lakimuutoksesta päätettäessä tulee uuden järjestelmän käyttöön varata sen tarvitsemat resurssit. Laskelmiemme mukaan VOS-alojen tarvitsema lisärahoitustarve on 43,7 miljoonaa euroa.

Lue lisää:

Kulttuurin valtionosuusalat julkisen talouden suunnitelmassa 2019–2022

Kulturområdets vos-branscher och planeringen av den offentliga ekonomin 2019–2022

Kulttuurin VOS-alojen lakiuudistus ja lisärahoitustarve

Muita kannanottoja uudistukseen

Suomen Teatterit ry:n toiminnanjohtaja Tommi Saarikiven eriävä mielipide ehdotukseen esittävien taiteiden ja museoiden valtionrahoituksen uudistamiseksi.

Esittävän taiteen järjestöjen näkemyksiä VOS-uudistuksesta