Personalsäkerhet

Delen om personalsäkerhet är uppdelad i en allmän del och yrkesbaserade underkategorier.

I den allmänna delen berättas det om arbetsgivarens ansvar, riskbedömning, samarbetet med företagshälsovården, virussymtom och andra ärenden som allmänt berör alla arbetstagare. Den allmänna delen är för att läsas innan man går vidare till de yrkesbaserade rekommendationerna.

De yrkesbaserade kategorierna fokuserar på specifika åtgärdsförslag för scen, orkester och kör, rekvisita, dekorverkstad, kostymateljé och frisör-maskering.