Covid-19: Etusivu

Tervetuloa tutustumaan esittävän taiteen sektorin poikkeusajan työskentely- ja esittämisohjeisiin

Kansalliset suositukset tuotantojen turvallista rakentamista, harjoittelua ja esittämistä varten poikkeusaikana on laadittu alan järjestöjen, instituutioiden ja työtä konkreettisesti tekevien ammattilaisten yhteistyössä koko esittävän taiteen kentän vapaaseen käyttöön. Suositusten tarkoitus on tarjota ohjeita ja välineitä alan organisaatioiden oman paikallisen koronaohjeistuksen laatimista varten ja poikkeusajan käytännön toiminnan järjestämisen tueksi. Suositusten teossa on konsultoitu Työterveyslaitoksen covid-19-asiantuntijoita.

Kaikkeen esittävän taiteen toimintaan sellaisenaan soveltuvaa ohjeistusta ei ole mahdollista antaa, koska esittävän taiteen organisaatiot, työtavat ja työskentelytilat vaihtelevat suuresti. Siksi organisaatioiden on tehtävä aina itse paikallinen riskikartoitus ja talokohtainen turvallisuussuunnitelma kulloisenkin epidemiatilanteen vaatimalla perusteellisuudella.

Suomi toteuttaa tällä hetkellä ns. hybridistrategiaa koronaepidemian ehkäisemiseksi. Strategian toimet on jaoteltu sen mukaan, millä epidemian leviämisen tasolla alueellisesti ollaan ja päätäntävalta epidemian ehkäisyyn liittyvistä määräyksistä on alueilla eli käytännössä aluehallintovirastoilla ja kunnilla. Epidemian leviämisen tasoja ovat perustaso, kiihtymisvaihe ja leviämisvaihe. Hybridistrategian vuoksi on seurattava alueellisia määräyksiä.

Mikäli kansalliset suositukset ovat miltään osin ristiriidassa kulloinkin voimassa olevien viranomaisohjeiden kanssa, on aina noudatettava ensisijaisesti viranomaisohjeita. Alkuperäinen ohjeistus on laadittu touko-kesäkuun 2020 aikana, ja sitä pyritään päivittämään, mikäli viranomaisohjeet muuttuvat tai epidemiatilanne muuttuu. Tältä osin ohjeistuksen ajanmukaisuuden varmentamiseksi kunkin sivun loppuun päivitetään myös tieto mahdollisesta ohjeistuksen muutoksesta sekä tehtyjen muutosten ajankohdasta.

Projektin taustaa

Ohjeistuksen kokoamisen takana on Suomen Teatterit ry:n, Teatterikeskus ry:n, Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n ja Suomen kansallisoopperan ja -baletin kokoama projektiryhmä, jonka toimesta ammatti- tai teemakohtaisiin alatyöryhmiin on kutsuttu ammattilaisia ympäri Suomea ja mahdollisimman erilaisista taloista. Lisäksi työtä on arvioinut kenttää laajasti edustanut arviointiryhmä.

Ohjeistus on laadittu täydentämään viranomaisten ohjeita sen varmistamiseksi, että esittävän taiteen alalla kiinnitetään poikkeusaikana riittävän perusteellisesti huomiota sekä työ- että yleisöturvallisuuteen.

Kevään 2020 projektiryhmässä ovat toimineet:

Pj Arto Valkama (Turun kaupunginteatteri), Kaisa Paavolainen (Teatterikeskus ry), Samuli Nuutinen (Suomen kansallisooppera ja -baletti), Miika Suomalainen (Suomen Kansallisteatteri), Antti Timonen (Helsingin kaupunginteatteri), Timo Tuovila (Suomen kansallisooppera ja -baletti), Anna Veijalainen (KokoTeatteri), sihteeri/projektipäällikkö Minna Nieminen, Ritva Kaukola (Radion sinfoniaorkesteri), Teemu Kirjonen (Sinfonia Lahti), Leevi Mentula (Suomen Teatterit ry), Tommi Saarikivi (Suomen Teatterit ry) ja Helena Värri (Suomen Sinfoniaorkesterit ry).

Projektin alatyöryhmät

Tarpeisto (vetäjä: Elina Terho, Suomen Kansallisooppera ja -baletti)
Puvusto (vetäjä: Nina Virkki, Helsingin kaupunginteatteri)
Naamiointi (vetäjä: Henri Karjalainen, Helsingin kaupunginteatteri)
Lavastamo (vetäjä: Tapio Säkkinen, Suomen Kansallisooppera ja -baletti)
Jatkuvuuden turvaaminen (vetäjä: Joachim Thibblin, Svenska Teatern)
Yleisöturvallisuus (vetäjä: Antti Pylkkänen, Musiikkitalo)
Orkesterit (vetäjä: Helena Värri, Suomen Sinfoniaorkesterit ry)
Näyttämötoiminta (vetäjä: Vesa Huittinen, Oulun kaupunginteatteri).

Päivitystiedot

Tämä sivu on päivitetty 19.10.2020.

Päivitystieto 10.8.2020: Sivulle lisätty ruotsinkieliset ja englanninkieliset ohjeistukset.