Työehtosopimukset

Suomen Teatterit ry neuvottelee valtakunnallisena työnantajaliittona teattereiden toiminnan kannalta tärkeät työehtosopimukset. Työehtosopimuksissa sovitaan työsuhteen minimiehdoista. Suomen Teatterit ry:n solmimista työehtosopimuksista Teatterialan työehtosopimus ja Näyttelijöiden teatterityöehtosopimus ovat yleissitovia.

Suomen Teatterit ry neuvottelee myös Suomen Kansallisteatterin tekniikkaa ja vastaavia koskevan työehtosopimuksen. Tämä sopimus on saatavilla kyseisestä teatterista.

Yleissitovuus velvoittaa järjestäytymättömät, Suomen Teatterit ry:hyn kuulumattomat työnantajat, jotka eivät työehtosopimuslain nojalla olisi sidottuja kyseessä olevaa sopimukseen, noudattamaan alansa edustavana pidettävän työehtosopimuksen määräyksiä työsuhteen ehdoista ja työoloista. Pääsääntöisesti yleissitova työehtosopimus syrjäyttää sen kanssa ristiriitaiset työsopimuksen ehdot.

Työehtosopimukset 2018–2020

Teatterialan työehtosopimus 2018–2020
Näyttelijöiden teatterityöehtosopimus 2018–2020
Teatterimuusikkojen työehtosopimukset 2018–2020

TES-tiedotteet

Ajankohtaisista uutisistamme löydät myös TES-tiedotteet.

Soveltamisohjeet

Matkakustannusten korvaaminen taiteellisille suunnittelijoille

Arkisto

Työehtosopimukset 2014-2016

Teatterialan työehtosopimus 2014-2016 (939 kt)
Näyttelijöiden teatterityöehtosopimus 2014-2016 (508 kt)
Teatterimuusikkojen työehtosopimukset 2014-2016 (200 kt)

Avtal på svenska

Työehtosopimukset vuosilta 2010-2013

Teatterialan työehtosopimus 2011-2013 (1 Mt)
Näyttelijöiden teatterityöehtosopimus 2010-2013 (347 kt)
Teatterimuusikkojen työehtosopimukset 2012-2013 (201 kt)
Vakinaisten muusikkojen teatterityöehtosopimus 2011 (129 kt)

Työehtosopimukset vuosilta 2007-2010

Teatterialan työehtosopimus 2007-2010 (580 kt)
Näyttelijöiden työehtosopimus 2007-2010 (343 kt)
Teatterimuusikkojen työehtosopimus 2007-2010 (109 kt)

Työehtosopimukset vuosilta 2005-2007 

Teatterialan työehtosopimus 2005-2007 (262 kt)
Näyttelijöiden teatterityöehtosopimus 2005-2007 (184 kt)
Teatteritanssin työehtosopimus 2005-2007 (83 kt)
Teatterimuusikkojen työehtosopimukset 2005-2007 (77 kt)

 

Työehtosopimusten tilaaminen

Työehtosopimusten sähköiset versiot ovat vapaasti saatavilla sivuillamme. Lisäksi postiamme jäsenteattereillemme maksutta yhden painetun kappaleen kustakin sopimuksesta. Tämän lisäksi teatterit voivat halutessaan tilata painetuista sopimuksista maksullisia lisäkappaleita. Lisätietoja tilauksista saa järjestöasiantuntijaltamme: info@suomenteatterit.fi.