Työehtosopimukset

Suomen Teatterit ry neuvottelee valtakunnallisena työnantajaliittona teattereiden toiminnan kannalta tärkeät työehtosopimukset. Työehtosopimuksissa sovitaan työsuhteen minimiehdoista. Suomen Teatterit ry:n solmimista työehtosopimuksista Teatterialan työehtosopimus ja Näyttelijöiden teatterityöehtosopimus ovat yleissitovia.

Suomen Teatterit ry neuvottelee myös Suomen Kansallisteatterin tekniikkaa ja vastaavia koskevan työehtosopimuksen. Tämä sopimus on saatavilla kyseisestä teatterista.

Yleissitovuus velvoittaa järjestäytymättömät, Suomen Teatterit ry:hyn kuulumattomat työnantajat, jotka eivät työehtosopimuslain nojalla olisi sidottuja kyseessä olevaa sopimukseen, noudattamaan alansa edustavana pidettävän työehtosopimuksen määräyksiä työsuhteen ehdoista ja työoloista. Pääsääntöisesti yleissitova työehtosopimus syrjäyttää sen kanssa ristiriitaiset työsopimuksen ehdot.

Kaikissa sopimuksissa on pienin sopimusrakenteesta johtuvin eroin sovittu 1.4.2021 palkkojen yleiskorotus 1,14 prosenttia ja samana ajankohtana paikallinen järjestelyerä 0,8 prosenttia.

Keskeisimmät muutokset sopimuskaudella ovat

Teatterialan työehtosopimuksessa

  • Kokeilu kuukausipalkan jakajasta. Kokeiluna tällä sopimuskautena osalta kalenterikuukautta maksetaan palkka siten, että kuukausipalkka jaetaan luvulla 21.
  • Työntekijän osaamisesta ja mahdollisista koulutustarpeista keskustellaan kehityskeskustelussa. Työehtosopimuksessa todetaan selventävästi, että työajaksi luetaan koulutus, johon työnantaja määrää työntekijän osallistumaan.
  • Tuntityöntekijöillä työaikaehto tulee työntekijän pyynnöstä muuttaa vastaamaan todellista tarvetta. Työajan tarkastelujakso on 6 kuukautta.
  • Sovittaessa 1.8.2021 alkavia kokonaistyöaikasopimuksia pykälän uusi muotoilu edellyttää, että kokonaispalkasta sovittaessa kirjataan sopimukseen näkyville tehtäväkohtainen palkka ja muut palkan osat sekä näiden lisäksi maksettava kokonaispalkan osuus, josta sovittaessa otetaan huomioon iltatyölisät, lauantai- tai aattopäivien korvaukset, yötyölisät, tehtävän vaativuusasteen nousu ja lisääntyvä työajan jousto.

Näyttelijöiden teatterityöehtosopimuksessa

  • Täsmennetään avustajasopimuksien käyttöalaa. Näyttelijän tehtävästä ei voi sopia avustajasopimuksella. Rajan roolitehtävien ja avustajatehtävien välillä määrittelevät tehtävien sisältö ja vaativuus. Avustajan sopimus voidaan tehdä vähäisestä/pienehköstä tehtävästä, joka ei edellytä ammattimaista näyttelijän, tanssijan tai muusikon osaamista. Mikäli työtehtävät muuttuvat harjoitusaikana avustajan tehtävästä A- tai B-rooliksi, avustajasopimus muutetaan A- tai B-vierailijasopimukseksi.
  • Vierailevien näyttelijöiden harjoitusten määrästä sovitaan työsopimuksella. Sopimuksessa tulee ilmoittaa harjoitusten vähimmäismäärä. Harjoituksia voidaan tarvittaessa lisätä yhteisesti sopimalla.

Työehtosopimukset 2020–2022

Teatterialan työehtosopimus 2020-2022
Näyttelijöiden teatterityöehtosopimus 2020-2022
Teatterimuusikkojen työehtosopimukset 2020-2022

Avtal på svenska

Postitamme jokaiselle jäsenellemme yhden kappaleen kutakin sopimusta.
Painettuja sopimuskirjoja voi tilata lisää lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@suomenteatterit.fi.

TES-tiedotteet

Ajankohtaisista uutisistamme löydät myös TES-tiedotteet.

Soveltamisohjeet

Matkakustannusten korvaaminen taiteellisille suunnittelijoille

Arkisto

Työehtosopimukset 2018–2020

Teatterialan työehtosopimus 2018–2020
Näyttelijöiden teatterityöehtosopimus 2018–2020
Teatterimuusikkojen työehtosopimukset 2018–2020

Työehtosopimukset 2014-2016

Teatterialan työehtosopimus 2014-2016 (939 kt)
Näyttelijöiden teatterityöehtosopimus 2014-2016 (508 kt)
Teatterimuusikkojen työehtosopimukset 2014-2016 (200 kt)

Työehtosopimukset vuosilta 2010-2013

Teatterialan työehtosopimus 2011-2013 (1 Mt)
Näyttelijöiden teatterityöehtosopimus 2010-2013 (347 kt)
Teatterimuusikkojen työehtosopimukset 2012-2013 (201 kt)
Vakinaisten muusikkojen teatterityöehtosopimus 2011 (129 kt)

Työehtosopimukset vuosilta 2007-2010

Teatterialan työehtosopimus 2007-2010 (580 kt)
Näyttelijöiden työehtosopimus 2007-2010 (343 kt)
Teatterimuusikkojen työehtosopimus 2007-2010 (109 kt)

Työehtosopimukset vuosilta 2005-2007 

Teatterialan työehtosopimus 2005-2007 (262 kt)
Näyttelijöiden teatterityöehtosopimus 2005-2007 (184 kt)
Teatteritanssin työehtosopimus 2005-2007 (83 kt)
Teatterimuusikkojen työehtosopimukset 2005-2007 (77 kt)

 

Työehtosopimusten tilaaminen

Työehtosopimusten sähköiset versiot ovat vapaasti saatavilla sivuillamme. Lisäksi postitamme jäsenteattereillemme maksutta yhden painetun kappaleen kustakin sopimuksesta. Tämän lisäksi teatterit voivat halutessaan tilata painetuista sopimuksista maksullisia lisäkappaleita. Lisätietoja tilauksista saa toimistoltamme: info@suomenteatterit.fi.