Finlands Teatrar rf

Finlands Teatrar rf (STEFI) är en intressebevaknings- och arbetsgivarorganisation för de professionella teatrarna i Finland. Vi på Finlands Teatrar rf arbetar för att trygga verksamheten vid våra medlemsteatrar samt främja möjligheterna att producera god teater i Finland.

Vi deltar aktivt i arbetet inom den kulturpolitiska sektorn för att därigenom främja och stärka de professionella teatrarnas ställning i Finland. För att säkerställa en trygg och stabil verksamhetsmiljö för våra medlemsteatrar påverkar vi beslutsfattandet på såväl riks- som kommunal nivå.

STEFI representerar även våra medlemmar vid arbetsmarknadsförhandlingar och i arbetsmarknadssamarbete, bl.a. genom att förhandla om kollektivavtal med arbetstagarorganisationerna. I enlighet med den roll vi har på arbetsmarknaden erbjuder vi även våra medlemmar utbildning och juridisk rådgivning och betjäning.

Den utbildning vi erbjuder våra medlemmar stöder deras verksamhet. Vi understöder och främjar även forskning inom teaterområdet, såväl genom Finlands Teatrar rf:s egna undersökningar och utredningar som genom forskningssamarbete.

På internationell nivå samarbetar vi med europeiska arbetsgivare och i synnerhet bedrivs samarbete på det nordiska kulturpolitiska fältet.

Kontakuppgifter

Finlands Teatrar rf
Sjötullsgatan 33 G 2
000170 Helsingfors
Finland
info@suomenteatterit.fi
www.suomenteatterit.fi

Tommi Saarikivi
Verkställande direktör

 • Kulturpolitiskt arbete
 • Avtalsförhandlingar
 • Internationell verksamhet
 • Förbundets styrelse
 • Tfn + 358 40 153 1415
 • förnamn.efternamn@suomenteatterit.fi

Leevi Mentula
Jurist

 • Juridisk rådgivning
 • Avtalsförhandlingar
 • Tfn +358 40 521 8319
 • förnamn.efternamn@suomenteatterit.fi

Hanna-Reetta Schreck
Organisationssakkunnig

 • Kommunikation och information
 • Utbildning och forskning
 • Evenemang och seminarier
 • Tfn + 358 44 588 7708
 • förnamn.efternamn@suomenteatterit.fi

Iida Turpeinen
Projektsekreterare

 • Projekt & utredningar
 • Kommunikation och information
 • Teaterkort
 • förnamn.efternamn@suomenteatterit.fi

Finlands Teatrar rf:s styrelse 2013-2014

Ordförande
Maija Perho
maija.perho(at)elisanet.fi

Vice ordförande
Johan Storgård, Teaterchef, Svenska Teatern
johan.storgard(at)svenskateatern.fi

Medlemmar:
Jehki Härkönen, projektledare, Helsingfors Stadsteater
Mikko Kouki, konstnärlig ledare, Turun Kaupunginteatteri
Harri Natunen, verkställande direktör, Rauma Stadsteater
Esa Perttu, styrelsens vice ordförande, Seinäjoen kaupunginteatteri

Maarit Pyökäri, konstnärlig ledare, Tampereen Työväen Teatteri
Leila Savolainen, vice ordförande, stadstyrelsen i Kuopio
Juha Vuorinen, teaterchef, Rovaniemen Teatteri
Matti Paloniemi, konstnärlig ledare, Tanssiteatteri Rimpparemmi