Finlands Teatrar rf

Finlands Teatrar rf (STEFI) är en intressebevaknings- och arbetsgivarorganisation för de professionella teatrarna i Finland. Vi på Finlands Teatrar rf arbetar för att trygga verksamheten vid våra medlemsteatrar samt främja möjligheterna att producera god teater i Finland.

Vi deltar aktivt i arbetet inom den kulturpolitiska sektorn för att därigenom främja och stärka de professionella teatrarnas ställning i Finland. För att säkerställa en trygg och stabil verksamhetsmiljö för våra medlemsteatrar påverkar vi beslutsfattandet på såväl riks- som kommunal nivå.

STEFI representerar även våra medlemmar vid arbetsmarknadsförhandlingar och i arbetsmarknadssamarbete, bl.a. genom att förhandla om kollektivavtal med arbetstagarorganisationerna. I enlighet med den roll vi har på arbetsmarknaden erbjuder vi även våra medlemmar utbildning och juridisk rådgivning och betjäning.

Den utbildning vi erbjuder våra medlemmar stöder deras verksamhet. Vi understöder och främjar även forskning inom teaterområdet, såväl genom Finlands Teatrar rf:s egna undersökningar och utredningar som genom forskningssamarbete.

På internationell nivå samarbetar vi med europeiska arbetsgivare och i synnerhet bedrivs samarbete på det nordiska kulturpolitiska fältet.

Kontakuppgifter

Finlands Teatrar rf
Eriksgatan 3 B, 4 vån.
000100 Helsingfors
Finland
info@suomenteatterit.fi
www.suomenteatterit.fi

Tommi Saarikivi
Verkställande direktör

 • Kulturpolitiskt arbete
 • Avtalsförhandlingar
 • Internationell verksamhet
 • Förbundets styrelse
 • Tfn + 358 40 153 1415
 • förnamn.efternamn@suomenteatterit.fi

Leevi Mentula
Jurist

 • Juridisk rådgivning
 • Avtalsförhandlingar
 • Tfn +358 40 521 8319
 • lakimies@suomenteatterit.fi / förnamn.efternamn@suomenteatterit.fi

Hanna-Reetta Schreck
Organisationssakkunnig

 • Utbildning och forskning
 • Evenemang och seminarier
 • Kommunikation och information
 • Tfn +358 20 7302890 / +358 44 588 7708
 • info@suomenteatterit.fi / förnamn.efternamn@suomenteatterit.fi

Iida Turpeinen
Informatör (mammaledighet f.o.m 28.1.2019)

 • Kommunikation och information
 • Projekt & utredningar
 • Teaterkort
 • förnamn.efternamn@suomenteatterit.fi

Linda Lopperi
Informatör (1.5.–31.8.2019)

 • Kommunikation och information
 • Nyhetsbrev
 • Teaterkort
 • förnamn.efternamn@suomenteatterit.fi

Aida Räihälä
Informatör (ledig 1.5.–31.8.2019)

 • Kommunikation och information
 • Projekt & utredningar
 • Teaterkort
 • förnamn.efternamn@suomenteatterit.fi

Finlands Teatrar rf:s styrelse 2013-2014

Ordförande
Maija Perho
förnamn.efternamn@elisanet.fi

Vice ordförande
Joachim Thibblin, Teaterchef, Svenska Teatern

Medlemmar:
Sini Jokinen, styrelsemedlem, Helsingfors Stadsteater
Mikko Kouki, konstnärlig ledare, Turun Kaupunginteatteri
Harri Natunen, verkställande direktör, Rauma Stadsteater
Päivi Myllykangas, styrelseordförande, Tampereen Teatteri
Ilkka Mäkelä, styrelsemedlem, Seinäjoen kaupunginteatteri

Leila Savolainen, vice ordförande, stadstyrelsen i Kuopio
Helka Maria Kinnunen, teaterchef, Kajaanin kaupunginteatteri
Matti Paloniemi, konstnärlig ledare, Tanssiteatteri Rimpparemmi