VOS-uudistus

Uutisia ja taustatietoa valtionosuusjärjestelmän uudistukseen liittyen:

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti syyskuussa 2019 työryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella ehdotus museoiden, teattereiden (ml. tanssi ja sirkus) ja orkestereiden rahoitusjärjestelmän uudistamiseksi muusikko Jaakko Kuusiston työryhmän vuonna 2018 tekemän aiemman esityksen pohjalta.

Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen vastaanotti 26.2.2020 valtiosihteeri Tuomo Puumalan johtaman työryhmän esityksen esittävän taiteen valtionosuusuudistukseksi. Työryhmä ehdottaa, että säädettäisiin laki esittävän taiteen edistämisestä, joka korvaisi nykyisen teatteri- ja orkesterilain. Uuden, esittävän taiteen edistämisestä annetun lain nimi ja soveltamisala olisivat nykyistä teatteri- ja orkesterilakia yleisemmät ja kattaisivat kaikki esittävän taiteen muodot.

”Uutta esitystä voidaan kokonaisuudessaan pitää kohtuullisen onnistuneena. Nyt ministerille annetussa esityksessä on pystytty pääosin korjaamaan Kuusiston työryhmän esityksen suurimmat ongelmat. Ja jos jotakin viilattavaa vielä löytyy, on hyvä, että esitys lähetetään vielä lausuntokierrokselle”, kommentoi toiminnanjohtajamme Tommi Saarikivi, joka kuului myös uudistusta valmistelleeseen työryhmään.

Tavoitteena on, että uusi laki tulisi voimaan 1.1.2022, ja valtionosuudet vuodelle 2022 myönnettäisiin uuden lainsäädännön mukaan.

Hallitus on antanut esityksen esittävän taiteen lakiuudistuksesta eduskunnan käsittelyyn 24.9.2020.

 

Ajankohtaista:

Uusi laki esittävän taiteen edistämisestä eduskunnan käsiteltäväksi

Ehdotus esittävän taiteen valtionosuusuudistukseksi valmistunut

Kysymyksiä ja vastauksia VOS-uudistuksesta

Tommi Saarikiven VOS-blogi: Työryhmä julkisti esittävän taiteen VOS-uudistuksen keskeiset esitykset

Esitys VOS-uudistukseksi:

Esittävän taiteen ja museoiden valtionrahoituksen uudistaminen

Työryhmän esitys uudistukseksi julkistettiin helmikuussa 2020. Esitys on lausuntokierroksella lausuntopalvelussa 3.4. asti.

Lisätietoa:

Koottua tietoa esittävän taiteen VOS-uudistuksesta OKM:n sivuilla

Tiedote: Työryhmä valmistelemaan esittävän taiteen rahoitusuudistusta